Jesteś tutaj:

Rozwój e-usług w powiecie siedleckim

program-regionalnydla rozwoju Mazowsza

Powiat Siedlecki

zrealizował projekt pn.

„Rozwój e-usług w powiecie siedleckim”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza

Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Informacje dotyczące projektu:

Całkowita wartość projektu: 1 140 501,01 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 721 000,17 zł

Okres realizacji: 2008-2011

Beneficjent: Powiat Siedlecki

Opis projektu:

Projekt „Rozwój e-usług w powiecie siedleckim” umożliwia załatwianie spraw na drodze elektronicznej. W Starostwie Powiatowym w Siedlcach i w jednostkach organizacyjnych Powiatu wdrożone zostały systemy elektronicznego obiegu dokumentów oraz wdrożona została wspólna elektroniczna platforma usług on-line udostępniająca następujące e usługi:

1) E-formularze

2) E-informacja o stanie załatwienia sprawy

3) E-interwencje drogowe

4) Interaktywna mapa Powiatu Siedleckiego z mechanizmem wyszukiwania

5) E-konsultacje społeczne

6) E-porady konsumenckie

7) Giełda ofert kulturalno-społecznych

Usługi on-line są dostępne pod adresem: www.eurzad.powiatsiedlecki.pl

________________________________________
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie : www.mazowia.eu

Do góry