Aktualności

Więcej o: Konkurs nr 1/POKL/7.2.1/2010 – „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe”

Konkurs nr 1/POKL/7.2.1/2010 – „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe”

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów Czytaj więcej „Konkurs nr 1/POKL/7.2.1/2010 – „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe””

Więcej o: Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Siedlcach za 2009 rok

Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Siedlcach za 2009 rok

Podczas XXXIII sesji zwyczajnej Rada Powiatu, po rozpatrzeniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2009 rok oraz zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat tego sprawozdania, Rada Powiatu w Siedlcach jednogłośnie udzieliła absolutorium dla Zarządu Powiatu w Siedlcach za rok 2009.

Do góry