Jesteś tutaj:

Więcej o: Zmiana ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku

Zmiana ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku

Zmiana ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku. Czytaj więcej „Zmiana ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku”

Więcej o: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku. Czytaj więcej „Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku”

Więcej o: Finansowanie działalności sektora pozarządowego

Finansowanie działalności sektora pozarządowego

Gdzie starać się o dofinansowanie? Jak dobrze wypełnić ofertę realizacji zadania publicznego wg nowych wzorów? Jakie konkursy czekają na organizacje pozarządowe w najbliższym czasie? O tych i wielu innych kwestiach dyskutowali uczestnicy II Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Siedleckiego, które odbyło się 7 października w Siedlcach. Czytaj więcej „Finansowanie działalności sektora pozarządowego”

Więcej o: Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego

Ogłoszenie o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

Czytaj więcej „Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego”

Więcej o: Uchwała w sprawie nie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Siedleckiego

Uchwała w sprawie nie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Siedleckiego

Uchwała Nr 94/174/2016 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 19 września 2016 roku w sprawie nie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Siedleckiego o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku w sferach ratownictwo i ochrona ludności oraz ochrona i promocja zdrowia. Czytaj więcej „Uchwała w sprawie nie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Siedleckiego”

Więcej o: Rozpoczęcie prac nad projektem rocznego programu współpracy samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami samorządowymi na 2017 rok

Rozpoczęcie prac nad projektem rocznego programu współpracy samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami samorządowymi na 2017 rok

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu prac nad rocznym programem współpracy samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami samorządowymi na 2017 rok. Termin składania uwag i propozycji do projektu programu upływa w dniu 1 lipca 2016 r. Czytaj więcej „Rozpoczęcie prac nad projektem rocznego programu współpracy samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami samorządowymi na 2017 rok”

Do góry