Jesteś tutaj:

Więcej o: Regionalny Konkurs Grantowy „Równać Szanse”

Regionalny Konkurs Grantowy „Równać Szanse”

Zachęcamy fundacje, stowarzyszenia, w tym także ochotnicze straże pożarne, miejskie, gminne i powiatowe biblioteki oraz miejskie i gminne domy kultury z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców do zapoznania się z głównymi działaniami realizowanymi w ramach projektu w Regionalnym Konkursie Grantowym „Równać Szanse” organizowanego przez Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA oraz Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Czytaj więcej „Regionalny Konkurs Grantowy „Równać Szanse””

Więcej o: Spotkanie konsultacyjne programów współpracy

Spotkanie konsultacyjne programów współpracy

Nawiązując do komunikatu z dnia 17 sierpnia 2017 r. zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w dniu 5 września 2017 roku (wtorek) o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, sala 107 (I piętro). Czytaj więcej „Spotkanie konsultacyjne programów współpracy”

Więcej o: Konsultacje projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018

Konsultacje projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018

KONSULTACJE PROJEKTU „PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU SIEDLECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2018”
ORAZ PROJEKTU „PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU SIEDLECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2018 – 2020”

Czytaj więcej „Konsultacje projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018”

Więcej o: Rozpoczęcie prac nad projektem rocznego programu współpracy samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Rozpoczęcie prac nad projektem rocznego programu współpracy samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Czytaj więcej „Rozpoczęcie prac nad projektem rocznego programu współpracy samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”

Więcej o: Treść oferty Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec „Podlasie” im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. XV Nadliwczański Rajd Pieszy „Mokobody” 2017

Treść oferty Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec „Podlasie” im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. XV Nadliwczański Rajd Pieszy „Mokobody” 2017

Treść oferty Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec „Podlasie” im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. XV Nadliwczański Rajd Pieszy „Mokobody” 2017 Czytaj więcej „Treść oferty Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec „Podlasie” im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. XV Nadliwczański Rajd Pieszy „Mokobody” 2017”

Więcej o: Nabór wniosków na poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Nabór wniosków na poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin:  Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa  Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Czytaj więcej „Nabór wniosków na poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność””

Więcej o: Zaproszenie do głosowania na kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

Zaproszenie do głosowania na kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego do głosowania na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji. Czytaj więcej „Zaproszenie do głosowania na kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji”

Do góry