Jesteś tutaj:

Więcej o: Wybór ofert w zakresie pomocy społecznej – „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzhaimera…”

Wybór ofert w zakresie pomocy społecznej – „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzhaimera…”

Wybór oferty na wsparcie na wsparcie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób pn. Czytaj więcej „Wybór ofert w zakresie pomocy społecznej – „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzhaimera…””

Więcej o: Regionalny Konkurs Grantowy „Równać Szanse”

Regionalny Konkurs Grantowy „Równać Szanse”

Zachęcamy fundacje, stowarzyszenia, w tym także ochotnicze straże pożarne, miejskie, gminne i powiatowe biblioteki oraz miejskie i gminne domy kultury z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców do zapoznania się z głównymi działaniami realizowanymi w ramach projektu w Regionalnym Konkursie Grantowym „Równać Szanse” organizowanego przez Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA oraz Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Czytaj więcej „Regionalny Konkurs Grantowy „Równać Szanse””

Więcej o: Spotkanie konsultacyjne programów współpracy

Spotkanie konsultacyjne programów współpracy

Nawiązując do komunikatu z dnia 17 sierpnia 2017 r. zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w dniu 5 września 2017 roku (wtorek) o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, sala 107 (I piętro). Czytaj więcej „Spotkanie konsultacyjne programów współpracy”

Do góry