Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej Oddział w Siedlcach Zaprasza na XVIII Dwutygodniowy Letni Plener Artystyczny - plakat

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej Oddział w Siedlcach Zaprasza na XVIII Dwutygodniowy Letni Plener Artystyczny

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych zaprasza serdecznie wszystkie osoby niepełnosprawne na letni plener artystyczny, który odbędzie się w dniach od 6 do 20 lipca 2018 roku w Ośrodku Wypoczynkowym „Relaks” w Dąbkach nad morzem.

Czytaj więcej

Powiat Siedlecki

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r.

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2018 roku.

Czytaj więcej

Powiat Siedlecki

Wybór oferty na wsparcie przez powiat siedlecki realizacji zadań publicznych w 2018 roku

Wybór oferty na wsparcie przez powiat siedlecki realizacji zadań publicznych w 2018 roku. Czytaj więcej

Powiat Siedlecki

Wybór ofert w zakresie pomocy społecznej – „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzhaimera…”

Wybór oferty na wsparcie na wsparcie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób pn. Czytaj więcej

logo_pl4_m

Konkurs ofert MRPiPS „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach programu: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” Czytaj więcej

Powiat Siedlecki

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r.

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2018 roku. Czytaj więcej

Lokalna Grupa Działania - logo

Kolejne nabory wniosków o dofinansowanie w Lokalnej Grupie Działania Ziemi Siedleckiej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, Czytaj więcej

Powiat Siedlecki

Wybór oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku.

Uchwała Nr 166/318/2017 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 27 listopada 2017 roku Czytaj więcej

Powiat Siedlecki

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej

Uchwała Nr 166/319/2017 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 27 listopada 2017 roku Czytaj więcej

powiat-siedlecki

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” Czytaj więcej