Jesteś tutaj:

Grupa EkoLogiczna

Forma prawna: Stowarzyszenie – Nr KRS 0000421475, Data wpisu do rejestru: 12.03.2012 r.

Siedziba: ul. Kraszewskiego 24, 08-110 Siedlce

Kontakt: ekogrupa@o2.pl     www.grupaekologiczna.org.pl

Przewodniczący: Wiesław Kalicki

Najważniejsze zakresy działania: ochrona środowiska, edukacja, współpraca międzynarodowa.

Grupa EkoLogiczna jest organizatorem rajdu rowerowego „Szlakiem bocianich gniazd”, który swoim zasięgiem obejmuje 3 gminy powiatu siedleckiego. Adresatami i uczestnikami przedsięwzięcia są dzieci, młodzież i dorośli (około 100 osób), którzy w trakcie rajdu poznają bogactwo przyrody powiatu siedleckiego, ciekawostki lokalne oraz interesujących ludzi.

Grupa działa na rzecz ochrony i badania bociana białego. Rocznie remontuje około 10 gniazd bocianich, obrączkuje ponad 500 młodych ptaków, prowadzi akcję edukacyjną związana z bocianem: corocznie jest to ok. 50 prelekcji w szkołach i przedszkolach.

Inną ważną inicjatywą jest akcja edukacyjna „Przeciwko strzelaniu do bocianów w Libanie” skierowana do społeczeństwa libańskiego, którą stowarzyszenie podjęło we współpracy z ambasadą polską w Bejrucie, Ministerstwem Środowiska Libanu, organizacjami pozarządowymi i osobami prywatnymi.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Orlik” w Dziewulach

Forma prawna: uczniowski klub sportowy – Nr ew. 1/05,  Data wpisu do rejestru: 26.04.2005 r.

Siedziba: Dziewule, ul. Kościelna 10, 08-106 Zbuczyn

Kontakt: tel.: 25 6416328, e-mail: sp.dziewule@vp.pl

Prezes: Jarosław Boruta

Najważniejsze zakresy działania: sport i rekreacja, hobby, turystyka.

ULKS „Orlik” organizuje zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Klubowi udało się pozyskać sprzęt sportowy do realizacji zajęć z piłki ręcznej i piłki nożnej. Ponadto klub pozyskał środki finansowe od sponsorów na zakup strojów sportowych dla zawodników. Dla swoich członków klub organizuje wyjazdy na mecze reprezentacji piłki nożnej, rugby i inne wydarzenia sportowe. Klub współpracuje ze Szkołą Podstawową w Dziewulach i Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym „Przyszłość” w Dziewulach.

Klub jest organizatorem licznych imprez sportowych m.in. turnieju piłki plażowej oraz wspomaga organizację zajęć „Szkolna Kumulacja Aktywności” z Lidią Chojecką.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Strzałka” w Strzale

Forma prawna: uczniowski klub sportowy – Nr ew. 18, Data wpisu do rejestru: 19.07.1995 r.

Siedziba: ul. Sokołowska 1, 08-110 Chodów

Kontakt: tel.: 504631866, e-mail: k.rusinek@op.pl

Prezes: Krzysztof Rusinek

Najważniejsze zakresy działania: sport i rekreacja, młodzież.

LUKS „Strzałka” prowadzi zajęcia sportowe (rugby oraz piłka nożna) dla dzieci i młodzieży z Gminy Siedlce. Klub z sukcesami uczestniczy w regionalnych oraz ogólnopolskich turniejach rugby i rugby tag. W 2015 roku uczestniczył w Międzynarodowym Turnieju w Łodzi zajmując IV miejsce; Ogólnopolskim Turnieju w Łodzi – III miejsce w Polsce (grupa młodsza). Zawodnicy grupy starszej zajęli III miejsce w Ogólnopolskim Finale Rugby w Poznaniu oraz IV miejsce w Turnieju w Jarocinie k. Kalisza. W 2016 r. klub uczestniczył w turniejach organizowanych w Siedlcach zajmując I miejsce w swojej grupie, w Warszawie – II miejsce, w Łodzi w Międzynarodowym Turnieju – IV miejsce oraz w Ogólnopolskim Turnieju Rugby w Krakowie – II miejsce w Polsce (przegrywając w finale z „Arką” Gdynia 0-1). LUKS „Strzałka” został zaproszony na Piknik Olimpijski do Warszawy, gdzie promował swoją gminę oraz rugby – jako dyscyplinę sportu dla wszystkich.

Klub co roku organizuje kilkudniowe obozy sportowe dla swoich zawodników.

Uczniowski Klub Sportowy „SKRUS-Hołubla”

Forma prawna: uczniowski klub sportowy- Nr ew. 40, Data wpisu do rejestru: 28.12.2000 r.

Siedziba: ul. Unitów Podlaskich 35, 08-107 Hołubla

Kontakt: tel.: 25 6313127

Prezes: Maciej Tomaszewski

Najważniejsze zakresy działania: sport i rekreacja, edukacja.

Klub organizuje na terenie Gminy Paprotnia zawody sportowe: dla szkół podstawowych – tenis stołowy, piłka nożna, koszykówka, ringo; turnieje O Puchar Wójta Gminy Paprotnia. Ponadto klub organizuje wyjazdy na mecze Legii Warszawa w ramach akcji „Kibicuj z klasą”. Jest także organizatorem zajęć wędkarskich i zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży w gminie Paprotnia oraz akcji sprzątania miejscowości Hołubla.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Olszycu Szlacheckim

Forma prawna: uczniowski klub sportowy – Nr ew. 19, Data wpisu do rejestru: 27.11.1995 r.

Siedziba: Olszyc Szlachecki 25, 08-113 Domanice

Kontakt: tel.: 25 6426175, e-mail: olszyc1@wp.pl      www.spolszyc.edu.pl

Prezes: Sylwester Bobryk

Najważniejsze zakresy działania: sport i rekreacja, profilaktyka uzależnień.

Klub przygotowuje zawodników oraz uczestniczy w rozgrywkach sportowych: turnieje piłki nożnej; zawody lekkoatletyczne. Ponadto jest organizatorem imprezy popularyzującej aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży – „Bieg po zdrowie” ulicami Olszyca.

Naszym Dzieciom Stowarzyszenie

Forma prawna: Stowarzyszenie – Nr KRS 0000481573, Data wpisu do rejestru:21.10.2013 r.

Siedziba:  ul. Parkowa 9, 08-140 Mordy,

Kontakt: tel.: 530111797,  e-mail: jolanta_stanczuk@o2.pl

Prezes: Jolanta Stańczuk

Najważniejsze zakresy działania: ochrona dziedzictwa narodowego, rozwój lokalny, rozwój gospodarczy.

Stowarzyszenie w środowisku lokalnym prowadzi „świąteczne zbiórki żywności”. Zebrane produkty są przekazywane rodzinom wielodzietnym. Organizacja współpracowała przez wiele lat z Bankiem Żywności w Siedlcach.

Organizacja co roku funduje nagrody uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki z egzaminów.

Stowarzyszenie w latach 2013-2014 realizowało projekt „Jestem sobą w tłumie świata” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Przez 15 miesięcy młodzież, uczestnicząca w projekcie, rozwijała swoją aktywność, wiarę we własne możliwości oraz zdolność pracy w grupie. Powstało 5 grup zainteresowań: taneczna, wokalna, instrumentalna, fotograficzna i projektancka. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach z autoprezentacji. Projekt miał na celu aktywizację młodych, by nie bali się realizować swoich marzeń, byli dumni z miejsca, w którym mieszkają, uwierzyli w swoje możliwości.

Stowarzyszenie było partnerem 3 projektów w ramach mikrodotacji FIO 2014: „Bajeczny plac zabaw” – realizator grupa nieformalna Piękne Mordy, „Radosny smyk” – realizator grupa nieformalna Wesoła Leśniczówka, „Gwarna świetlica” – realizator grupa nieformalna Jedność. Stowarzyszenie objęło opieką mogiły żołnierzy I i II wojny światowej, żołnierzy 8 Dywizji WP oraz Dzieci Zamojszczyzny.

 

 

Regionalne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Kornel”

Forma prawna: Stowarzyszenie – Nr KRS 0000260088, Data wpisu do rejestru: 30.07.2006 r.

Siedziba:  Borki-Wyrki 17, 08-106 Zbuczyn

Kontakt: tel.: 664141180, e-mail: zsn.kornelmak@wp.pl       www.zsn-kornel.pl

Prezes: Urszula Niedziółka

Najważniejsze zakresy działania: edukacja, kultura i sztuka, młodzież.

Regionalne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Kornel” wspiera działalność oświatową i kulturalną dzieci i młodzieży z terenu powiatu siedleckiego. Stowarzyszenie prowadzi placówki oświatowe: przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum. Szkoły prowadzone przez Stowarzyszenie „Kornel” przyłączyły się do programu Fundacji Zielonych Inicjatyw, dzięki czemu powstał przy budynku szkoły ogródek, który wykorzystywany jest do urozmaicania zajęć z przyrody i angażowania uczniów do współnej pracy na rzecz ochrony środowiska. Ochronie środowiska służyła również częściowa wymiana oświetlenia szkoły na led, zrealizowana w ramach programu Lokalne Inicjatywy, przy współpracy z Fundacją Na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ze środków NFOŚiGW.

Stowarzyszenie „Kornel” jest organizatorem Regionalnego Przeglądu Amatorskich Zespołów Tanecznych. W 2016 roku odbył się on już po raz siedemnasty i wzięło w nim udział około 1000 uczestników z województw: mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego. Przegląd odbywa się pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosty Siedleckiego, Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Wójta Gminy Siedlce, Wójta Gminy Zbuczyn i Wójta Gminy Wiśniew.

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych MGIEŁKA

Forma prawna: Stowarzyszenie – Nr KRS 0000471621, Data wpisu do rejestru: 14.12.2010 r.

Siedziba:  Żelków Kolonia, ul. Akacjowa 35, 08-110 Siedlce

Kontakt: tel. 692280353, e-mail: stowarzyszenie.mgielka@wp.pl

Prezes: Elżbieta Karpik

Najważniejsze zakresy działania: edukacja, młodzież, współpraca ze środowiskiem.

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych MGIEŁKA jest organizatorem pikników integracyjnych „Jesteśmy tacy sami”. W 2016 r. odbyła się trzecia tego typu impreza. W 2014 i 2015 roku przesdsięwzięcie było objęte dofinansowaniem przez FIO w ramach projektu „W grupie siła”.

Ponadto Stowarzyszenie skupia swoją działalność na wsparciu dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin, organizując różnego rodzaju zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne, m.in.: zajęcia z hipoterapii i biofeedback (dofinansowanie Gmina Siedlce), nauka pływania – „Pływać każdy może” (dofinansowanie powiat siedlecki) i „Jak ryba w wodzie” (dofinansowanie Gmina Siedlce).

Ponadto Stowarzyszenie organizowało wakacyjne zajęcia dla dzieci: „Po uśmiech w wakacje” – świetlice środowiskowe (dofinansowanie Gmina Siedlce) i półkolonie „Na przekór wszystkim” (dofinansowanie z PFRON).

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej BIAŁKI

Forma prawna: Stowarzyszenie – Nr KRS 0000431273, Data wpisu do rejestru: 28.08.2012 r.

Siedziba: Białki, ul. Diamentowa 196, 08-110 Siedlce

Strona internetowa:  www.naszebialki.pl

Prezes: Barbara Łęczycka

Najważniejsze zakresy działania: rozwój miejscowości, edukacja, kultura i sztuka.

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Białki działa na rzecz rozwoju miejscowości i integracji mieszkańców. Realizacji tego celu sprzyjają podejmowane przez Stowarzyszenie cykliczne przedsięwzięcia: Orszak Trzech Króli, obchody Święta Niepodległości, „Święto Wsi Białki”, impreza kusaki na zakończenie karnawału, wycieczki krajoznawcze.

Ponadto w ramach Stowarzyszenia funkcjonuje grupa śpiewacza „Białki”. Stowarzyszenie prowadzi też stronę internetową http://naszebialki.pl/ oraz stronę na facebooku: https://www.facebook.com/nasze.bialki/

Klub Historyczno-Kolekcjonerski im. Bogusława Wernera

Forma prawna: Stowarzyszenie zwykłe – Nr ew. 1/2010,  Data wpisu do rejestru:     20.11.2010 r.

Siedziba: ul. Siedlecka 30, 08-116 Seroczyn

Kontakt: seroczyn@tlen.pl        www.seroczyn.wordpress.com

 

Najważniejsze zakresy działania: hobby, ochrona dziedzictwa narodowego, rozwój miejscowości.

Najważniejsze (najciekawsze) zrealizowane projekty, programy, akcje lub inne formty aktywności organizacji:

Stowarzyszenie zajmuje się wydawaniem publikacji o charakterze historycznym i kolekcjonerskim „SEROCZYNIAK”.

Grupa wydała pamiętnik patrona klubu – Bogusława Wernera, pt. „Wspomnienia z długiego życia”. Patron Klubu był osobą oddaną sprawom publicznym, dał świadectwo, że warto tworzyć oraz angażować się w inicjatywy dla dobra wspólnego. Pełniąc szereg funkcji w różnego rodzaju organizacjach społecznych, udowodnił, że wspólnym działaniem można zdziałać wiele dobrego.

Członkowie Klubu Kolekcjonerskiego prowadzą serwisy internetowe seroczyn.wordpress.com, seroczynnafilmowo.wordpress.com oraz stronę Seroczyna w serwisie społecznościowym Facebook.

Klubu uporządkował cmentarz żydowski w Seroczynie oraz stworzył lapidarium.

Ponadto Klub Historyczno-Kolekcjonerski im. Bogusława Wernera zajmuje się gromadzeniem i opisywaniem pamiątek dotyczących Seroczyna.

 

 

Do góry