Mapa poglądowa sieci dróg powiatowych

Mapa poglądowa sieci dróg powiatowych  – mapę należy pobrać, klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję „zapisz jaki element docelowy”