Jesteś tutaj:

Program „Od zależności do samodzielności”- edycja 2021.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” – Edycja 2021.

Czytaj więcej „Program „Od zależności do samodzielności”- edycja 2021.”

Otwarty konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego” w 2021 roku.

Czytaj więcej „Otwarty konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej”

Informacja


W związku z wystąpieniem na terenie Powiatu Siedleckiego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na upadki dzikich ptaków z grupy ryzyka (kaczki, gęsi, łabędzie i inne ptaki wodne, krukowate i łabędzie) oraz o informowanie o tym fakcie odpowiednich władz i służb.

Czytaj więcej „Informacja”

Wyniki IV Powiatowego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego pn. „Czyste środowisko lepsze jutro…” Powiat Siedlecki na straży środowiska

Wyniki IV Powiatowego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego pn. „Czyste środowisko lepsze jutro…” Powiat Siedlecki na straży środowiska.

Czytaj więcej „Wyniki IV Powiatowego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego pn. „Czyste środowisko lepsze jutro…” Powiat Siedlecki na straży środowiska”

Do góry