KOWR - logo

Konkurs fotograficzny KOWR

„Polskie kadry” to ogólnopolski konkurs fotograficzny organizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Czytaj więcej

XXV Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym - plakat

XXV Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym

XXV Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczy, 1-2 września 2018 r. Czytaj więcej

Herb Powiatu Siedleckiego

XL sesja Rady Powiatu

Informuję, że w dniu 20 sierpnia 2018 roku (poniedziałek) w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 – sala konferencyjna nr 107 odbędzie się XL nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Siedlcach. Początek posiedzenia – godzina 10.00.
Czytaj więcej

Herb Powiatu Siedleckiego

Treść oferty Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec „Podlasie” im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. XVI Nadliwczański Rajd Pieszy „Mokobody” 2018

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U.  z 2018 poz. 450 z poźn. zm.), Zarząd Powiatu w Siedlcach podaje do publicznej wiadomości treść oferty Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec „Podlasie” im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach na dofinansowanie realizacji zadania publicznego
pn.  XVI Nadliwczański Rajd Pieszy „Mokobody” 2018. Czytaj więcej

Dożynki Powiatu Siedleckiego 2018

Zapraszamy na Dożynki Powiatu Siedleckiego 2018

26 sierpnia w Wodyniach odbędzie się tegoroczne powiatowe święto plonów. Tradycyjnie na wszystkich przybyłych gości czeka wiele atrakcji i niespodzianek. Czytaj więcej

mazowsze-serce-polski

Projekt: „Włącz swoje szanse” w ramach projektu regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Semius. Sp.z.o.o. realizuje na terenie województwa mazowieckiego projekt “ Włącz swoje szanse” w ramach projektu regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Czytaj więcej

Herb Powiatu Siedleckiego

Program „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu  wspierania rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych realizuje program „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” Czytaj więcej

Herb Powiatu Siedleckiego

Nabór wniosków w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Za życiem” uruchomił program „Zajęcia klubowe w WTZ” adresowany do podmiotów prowadzących warsztat terapii zajęciowej (WTZ). Czytaj więcej

Herb Powiatu Siedleckiego

Program „Dobry Start”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach jako realizator rządowego programu ’’Dobry start’’ informuje, że od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada danego roku przyjmowane będą wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start. Czytaj więcej

Bezpieczne wakacje 2018

Zaczął się czas wyczekiwanych wakacji. Co roku wiele osób i instytucji przypomina o potrzebie zachowania bezpieczeństwa oraz o konieczności otoczenia w tym okresie dzieci szczególną opieką. Czytaj więcej