Jesteś tutaj:

Więcej o: Stowarzyszenie Nasze Iganie

Stowarzyszenie Nasze Iganie

Forma prawna:  Stowarzyszenie – Nr KRS 0000323758, Rok powstania: 2008,

Siedziba:  ul. Siedlecka 113, 08-103 Nowe Iganie

Adres koresp.:   ul. 10 Kwietnia 7, 08-103 Nowe Iganie

Kontakt:  tel.: 663704298 , e-mail: biuro@naszeiganie.org     www.naszeiganie.org

Prezes:  Tomasz Nasiłowski

Najważniejsze zakresy działania: ochrona dziedzictwa narodowego, turystyka, sport i rekreacja.

Stowarzyszenie Nasze Iganie corocznie organizuje uroczystości obchodów Narodowego Święta Niepodległości pod pomnikiem Bitwy pod Iganiami.

Stowarzyszenie współdziałało w rekonstrukcji historycznej w 180 rocznicę bitwy pod Iganiami, a w 2014 roku w Muzeum Regionalnym zorganizowało wystawę poświęconą bitwie oraz wydało katalog wystawy i pocztówki promujące miejscowość i jej historię. Stowarzyszenie jest także wydawcą trzech książek poświęconych Iganiom.

Ponadto Stowarzyszenie organizuje rajdy rowerowe i wycieczki krajoznawcze dla swoich członków i sympatyków oraz pikniki i kuligi integracyjne dla mieszkańców.

Więcej o: Stowarzyszenie „Mieszkańcy i Przyjaciele Stoku Lackiego”

Stowarzyszenie „Mieszkańcy i Przyjaciele Stoku Lackiego”

Forma prawna:  Stowarzyszenie zwykłe – Nr ew. 1/2016, Data wpisu do rejestru: 06.06.2016 r.

Siedziba:  Stok Lacki, 08-110 Siedlce

Najważniejsze zakresy działania: edukacja, kultura i sztuka, rozwój miejscowości.

Mimo bardzo krótkiego okresu działania Stowarzyszenie współorganizowało IV Festiwal Biesiadny w Stoku Lackim. Głównym celem tej imprezy jest integracja społeczności lokalnej oraz promocja lokalnych artystów.

We współpracy ze Stowarzyszeniem „Aktywni na PLUS” Stowarzyszenie „Mieszkańcy i Przyjaciele Stoku Lackiego” zorganizowało w świetlicy w Stoku Lackim szkolenie z zakresu pierwsej pomocy przedmedycznej oraz bezpiecznego poruszania się po lokalnych drogach na rowerze.

 

Więcej o: Fundacja Mazowiecka Micha Szlachecka

Fundacja Mazowiecka Micha Szlachecka

Forma prawna: Fundacja – Nr KRS 0000578950,  Data wpisu do rejestru: 14.10.2015 r.

Siedziba:   Iganie Nowe, ul. Siedlecka 2A, 08-110 Siedlce

Kontakt: tel:  +48 608346865 e-mail: szlak.kulinary10@gmail.com          www.szlak-kulinarny.pl

Prezes: Bożena Polak-Stojanowa

Najważniejsze zakresy działania: edukacja, kultura i sztuka, turystyka.

Fundacja kontynuuje prowadzenie produktu turystycznego nagrodzonego w 2015 r. w Europejskim Konkursie EDEN Polska, w ramach turystyki kulinarnej: Szlak Kulinarny Mazowiecka Micha Szlachecka. Fundacja jest członkiem LGD Ziemi Siedleckiej i Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Współpracuje z Polską Organizacją Turystyczną w ramach Konsorcjum Polskie Szlaki Kulinarne.

W 2016 roku Fundacja uzyskała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na promocje produktów tradycyjnych poprzez udział w Międzynarodowych Dniach z Doradztwem Rolniczym w Siedlcach oraz realizowała projekt LGD Ziemi Siedleckiej „Mazowsze na filmowo – «Noce i dnie»” w Wodyniach. Fundacja bierze udział w targach branżowych: Agrotravel w Kielcach i „Na styku kultur” w Łodzi. W bieżącym roku Fundacja przygotowała i prowadziła degustację produktów tradycyjnych podczas Dożynek Powiatu Siedleckiego w Skórcu.

Ponadto Fundacja prowadzi działania edukacyjne – warsztaty i pokazy kulinarne, pogadanki o zdrowym żywieniu. Przedstawiciele organizacji zasiadają w jury konkursów kulinarnych. Fundacja uczestniczy w konferencjach o tematyce turystycznej.

Więcej o: Stowarzyszenie DESCARTES

Stowarzyszenie DESCARTES

Forma prawna:  Stowarzyszenie – Nr KRS 0000519464 , Data wpisu do rejestru: 14.08.2014 r.

Kontakt:  tel.: 506046764 , e-mail: descartes@descartes.pl

Prezes:  Marcin Sutryk

Najważniejsze zakresy działania: edukacja, hobby, kultura i sztuka.

Stowarzyszenie kontynuuje m.in. działania zainicjowane przez Wschodnie Projekty Fotograficzne poprzez realizację sesji fotograficznych i wystaw pasjonatów fotografii i modelingu: w Stadninie Koni Janów Podlaski; wystawa zdjęć w przestrzeni sztuk UPH Siedlce; „Punk Rock” Siedlce; „Upiornie upiorny listopad” Siedlce; sesja fotograficzna pn. „Na chłopską nutę”; wystawa zdjęć Wschodnich Projektów Fotograficznych w Akademickiej Galerii Fotografii w Gmachu Instytutu Informatyki UPH w Siedlcach, sesja fotograficzna pn. „Wiosna, ach to Ty!”; sesja fotograficzna pn. „Cosplay”; Noc Muzeów oraz sesja fotograficzna „In the night”; sesja fotograficzna pn. „Powiew orientu”; sesja fotograficzna pn. „Baśniowo i wakacyjnie” w Mościbrodach; plenerowe spotkanie wraz sesją fotograficzną pn. ”Podróż w czasie” organizowana z AOF w Kazimierzu Dolnym; wystawa fotografii WPF w Centrum Kultury w Lublinie; rozpoczęcie warsztatów fotograficznych „Street Foto”; sesja fotograficzna pn. „Post Apocalyptic”; sesja fotograficzna pn. „W kapeluszach”; wystawy fotograficzne: „Siedlce Street Foto”, „Powidoki”, „Plecy” oraz „The Underpass”; sesja fotograficzna pn. „Upiornie upiorne upiory”; wystawa „Street Foto Plus” w Centrum Kultury w Lublinie.

Stowarzyszenie organizowało wspólnie z „Kraina Bugu” warsztaty fotograficzne oraz wystawę malarstwa współczesnego: „Warsztaty fotograficzne – fotografia dokumentalna i reportażowa” – prowadzone przez Annę Musiałówną. Spotkanie z Mauricio Farfanem oraz Agatą Trojanowską „Siła kobiecości”.

Organizacja brała udział w akcji „Każdy może być Mikołajem” w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz „Odrobina uśmiechu” – festynie organizowanym przez Stowarzyszenie Centruś w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Najpopularniejszymi działaniami podejmowanymi przez stowarzyszenie są otwarte sesje fotograficzne, realizowane w ramach stałego projektu funkcjonującego pn. „Wschodnie Projekty Fotograficzne”.

Najbardziej interesującym wydarzeniami w 2016 r. były warsztaty fotograficzne z Michałem Buddabarem, warsztaty z wizażu z Magdaleną Domańską oraz sesja fotograficzna pn. „Noce i dnie”, które odbyły się w lipcu w Wodyniach, przy współpracy z SOKiAL.

Więcej o: Posiedzenie Komisji Budżetu i Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy Rady Powiatu w Siedlcach

Posiedzenie Komisji Budżetu i Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy Rady Powiatu w Siedlcach

Informuję, że w dniu 30 września 2016 roku (piątek) w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 – Biuro Rady (pok. 210)   odbędzie   się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy Rady Powiatu w Siedlcach. Czytaj więcej „Posiedzenie Komisji Budżetu i Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy Rady Powiatu w Siedlcach”

Więcej o: Skórzeckie Stowarzyszenie Dobroczynne

Skórzeckie Stowarzyszenie Dobroczynne

Forma prawna: Stowarzyszenie – Nr KRS 0000183014, Data wpisu do rejestru:  11.12.2003 r.

Siedziba:  ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec

Prezes:  Elżbieta Łastowska

Najważniejsze zakresy działania: pomoc społeczna, edukacja, kultura i sztuka.

Skórzeckie Stowarzyszenie Dobroczynne jest inicjatorem wielu działań na terenie gminy. W domu parafialnym w Skórcu prowadzi świetlicę środowiskową, w której m.in. wspiera działalność edukacyjną, organizując dodatkowe zajęcia pozaszkolne z matematyki dla dzieci i młodzieży. W czasie wakacji w świetlicy odbywają się zajęcia taneczno-muzyczne dla dzieci. Ponadto Stowarzyszenie corocznie organizuje festyn z okazji Dnia Dziecka, w trakcie którego dzieci nieodpłatnie korzystają z licznych atrakcji i otrzymują słodkie upominki. W festynie uczestniczy zwykle ok. 1000 dzieci.

Stowarzyszenie realizowało 2 projekty pn. „Warsztaty muzyczno – językowo – przyrodnicze” dla dzieci w wieku szkolnym. Uczestnicy tych zajęć uczyli się języka angielskiego, niemieckiego oraz brali udział w zajęciach umuzykalniających i teatralnych w świetlicy stowarzyszenia.

Organizacja współpracuje z Bankiem Żywności w Siedlcach i dzięki temu wspiera 250 mieszkańców Gminy Skórzec.

Więcej o: XXI sesja Rady Powiatu

XXI sesja Rady Powiatu

Informuję, że w dniu 30 września 2016 roku (piątek) o godzinie 14.30 w sali konferencyjnej nr 107 Starostwa Powiatowego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 odbędzie się XXI zwyczajna Sesja Rady Powiatu w Siedlcach.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.
5. Przyjęcie informacji  o aktualnym zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez NFZ.
6. Przyjęcie informacji o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Spółka z o.o.
7. Przyjęcie informacji o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez SP ZOZ w Siedlcach.
8. Przyjęcie informacji na temat udzielanych świadczeń przez Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach mieszkańcom Powiatu Siedleckiego z zakresu ratownictwa medycznego.
9. Przyjęcie informacji na temat funkcjonowania Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP w ramach Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego Służb Ratowniczych.
10. Przyjęcie informacji o stanie środowiska na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2015 roku.
11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach za okres I półrocza 2016 roku.
12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach za okres I półrocza 2016 roku.
13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim za okres I półrocza 2016 roku.
14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim za okres I półrocza 2016 roku.
15. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach za okres I półrocza 2016 roku.
16. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2013-2016” w roku 2015.
17. Przyjęcie sprawozdania z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Siedlcach za I półrocze 2016 roku.
18. Przyjęcie informacji z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON za I półrocze 2016 roku.
19. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn.: „Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”
w Chlewiskach” za I półrocze 2016 roku.
20. Przyjęcie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2016-2019 za I półrocze 2016 roku.
21. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2016 roku.
22. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
23. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Siedleckiego na lata 2016-2019 z perspektywą
na lata 2020-2023.
24. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2017 roku.
25. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu.
26. Informacja Starosty Siedleckiego na temat wyników pokontrolnych NIK i aktualnej sytuacji składowiska odpadów komunalnych w Kotuniu”.
27. Informacja Przewodniczącego Rady.
28. Interpelacje i zapytania Radnych.
29. Zamknięcie obrad.
Czytaj więcej „XXI sesja Rady Powiatu”

Więcej o: Uchwała w sprawie nie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Siedleckiego

Uchwała w sprawie nie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Siedleckiego

Uchwała Nr 94/174/2016 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 19 września 2016 roku w sprawie nie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Siedleckiego o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku w sferach ratownictwo i ochrona ludności oraz ochrona i promocja zdrowia. Czytaj więcej „Uchwała w sprawie nie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Siedleckiego”

Do góry