Entries by Paweł Wróbel

XL sesja Rady Powiatu

Informuję, że w dniu 20 sierpnia 2018 roku (poniedziałek) w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 – sala konferencyjna nr 107 odbędzie się XL nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Siedlcach. Początek posiedzenia – godzina 10.00.

Treść oferty Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec „Podlasie” im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. XVI Nadliwczański Rajd Pieszy „Mokobody” 2018

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U.  z 2018 poz. 450 z poźn. zm.), Zarząd Powiatu w Siedlcach podaje do publicznej wiadomości treść oferty Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec „Podlasie” im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach na dofinansowanie realizacji zadania […]

Bezpieczne wakacje 2018

Zaczął się czas wyczekiwanych wakacji. Co roku wiele osób i instytucji przypomina o potrzebie zachowania bezpieczeństwa oraz o konieczności otoczenia w tym okresie dzieci szczególną opieką.