Jesteś tutaj:

Informacja

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2020 r. nie będzie czynna kasa Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

Opłat należy dokonywać na wskazany poniżej rachunek bankowy:
62 1020 4476 0000 8102 0371 1421

W przypadkach kiedy jest to wymagane, do dokumentów należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty.

Informacja

Kontynuując działania mające na celu ograniczanie rozpowszechniania się koronawirusa SARS-CoV-2, Starosta Siedlecki informuje interesantów Starostwa Powiatowego w Siedlcach o ograniczeniu bezpośrednich osobistych wizyt w urzędzie wyłącznie do spraw wymagających osobistego stawiennictwa.

Podstawową formą obsługi interesantów jest kontakt telefoniczny, elektroniczny (e-mail, ePUAP) oraz pocztą tradycyjną. Dane kontaktowe znajdują się na stronie www.powiatsiedlecki.pl

Ponadto w sytuacjach wymagających jedynie złożenia w Starostwie dokumentacji w formie papierowej, można ją składać w zaklejonych kopertach do skrzynki podawczej przy wejściu do Starostwa Powiatowego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40, podając dane do kontaktu (telefon, e-mail).

Przepraszając za niedogodności i utrudnienia, jednocześnie informuję, że wszelkie działania są podejmowane w trosce o Państwa bezpieczeństwo.

Karol Tchórzewski
Starosta Siedlecki

Informacja

W związku ze zmianami trybu pracy w Starostwie Powiatowym w Siedlcach oraz innych podmiotach współpracujących, w tym bankach, wynikającymi z działań związanych z ograniczaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy, że kasa Starostwa Powiatowego czynna jest od poniedziałku do czwartku do godz. 14.00, w piątek do godz. 12.00.

Celem ograniczenia kontaktów osobistych i ułatwienia obsługi interesantów prosimy o dokonywanie płatności na wskazany poniżej rachunek bankowy:
62 1020 4476 0000 8102 0371 1421

Karol Tchórzewski
Starosta Siedlecki

Apel Starosty Siedleckiego

W związku z działaniami mającymi na celu zapobieganie rozpowszechnianiu się koronawirusa SARS-CoV-2,
Starosta Siedlecki
zwraca się z apelem do interesantów Starostwa Powiatowego w Siedlcach oraz powiatowych jednostek organizacyjnych
o ograniczenie bezpośrednich osobistych wizyt w tych instytucjach
wyłącznie do spraw wymagających osobistego stawiennictwa.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i przy pomocy poczty elektronicznej, jak również za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz platformy e-puap.
Dane kontaktowe znajdują się na stronie www.powiatsiedlecki.pl
Jednocześnie prosimy o zachowanie zalecanych zasad higieny oraz zachowanie w czasie kontaktu z obsługującymi Państwa pracownikami bezpiecznej odległości – ponad 1 m.

Przepraszając za niedogodności i utrudnienia, jednocześnie informuję, że wszelkie działania, są podejmowane w trosce o Państwa bezpieczeństwo.

Karol Tchórzewski
Starosta Siedlecki

Zaproszenie na spotkanie informacyjne w sprawie Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Szanowni Państwo, prace nad Budżetem Obywatelskim Mazowsza (BOM) wchodzą na ostatnią prostą. Pod koniec stycznia ruszają spotkania z mieszkańcami. A już od początku marca Mazowszanie będą mogli zgłaszać swoje projekty. W puli jest 25 mln zł. Mazowsze jest wśród pierwszych województw, które zdecydowały się na wprowadzenie budżetu obywatelskiego. Biorąc pod uwagę skalę województwa (Mazowsze jest największym i najludniejszym regionem w kraju) będzie to duże wyzwanie organizacyjne.

Czytaj więcej „Zaproszenie na spotkanie informacyjne w sprawie Budżetu Obywatelskiego Mazowsza”

Do góry