Jesteś tutaj:

Wideoporadnik prawny – Mały ZUS dla przedsiębiorców

Wideoporadnik prawny przygotowanego przez Stowarzyszenie Sursum Corda w ramach realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej. Wideoporadnik to kilkuminutowy, profesjonalny filmik, podczas którego prawnik, specjalista omawia temat: „Mały ZUS dla początkujących przedsiębiorców”. Wideoporadnik zawiera mini wykład i kazus.

Czytaj więcej „Wideoporadnik prawny – Mały ZUS dla przedsiębiorców”

Wybór ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku

Wybór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 roku.

Czytaj więcej „Wybór ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku”

Więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2022 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2022 roku

Zarząd Powiatu w Siedlcach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2022 w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz  wyrównywanie szans tych rodzin i osób w formie wsparcia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji pn.: „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz osób przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego.”

Czytaj więcej „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2022 roku”

Więcej o: Konsultacje projektu zmiany Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Konsultacje projektu zmiany Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

Czytaj więcej „Konsultacje projektu zmiany Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”

Więcej o: Punkt Poradnictwa Specjalistycznego

Punkt Poradnictwa Specjalistycznego

Mieszkańcy Powiatu Siedleckiego mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy Punktu Poradnictwa Specjalistycznego. Realizacja poradnictwa ma na celu udzielanie wsparcia mieszkańcom Powiatu Siedleckiego, będącym w różnych, trudnych sytuacjach życiowych dotyczących między innymi: przemocy, różnego rodzaju konfliktów, trudności w codziennym funkcjonowaniu.

Czytaj więcej „Punkt Poradnictwa Specjalistycznego”

Więcej o: II Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Rola rolnika, by upadku unikał

II Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Rola rolnika, by upadku unikał

Biuro Prewencji KRUS, realizując ustawowe zadania związane z zapobieganiem wypadkom podczas pracy rolniczej, organizuje II Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Rola Rolnika, by upadku unikał, który będzie przebiegał w formie on-line.

Czytaj więcej „II Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Rola rolnika, by upadku unikał”

Więcej o: Dofinansowanie ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat, mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na rok 2022, jeżeli:

Czytaj więcej „Dofinansowanie ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych”

Do góry