Jesteś tutaj:

Informacja

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2020 r. nie będzie czynna kasa Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

Opłat należy dokonywać na wskazany poniżej rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Siedlcach:
62 1020 4476 0000 8102 0371 1421

Wpłat gotówkowych na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Siedlcach,  można dokonywać bez prowizji i opłat, w Banku PKO BP S.A przy ul. Piłsudskiego 40.


Opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Siedlce:
22 1050 0099 6192 5550 1000 0010

W przypadkach kiedy jest to wymagane, do dokumentów należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty.

Informacja o rachunkach bankowych

Do góry