Jesteś tutaj:

Informacja

Kontynuując działania mające na celu ograniczanie rozpowszechniania się
koronawirusa SARS-CoV-2,
Starosta Siedlecki
informuje interesantów Starostwa Powiatowego w Siedlcach
o ograniczeniu bezpośrednich osobistych wizyt w urzędzie
wyłącznie do spraw wymagających osobistego stawiennictwa.
Podstawową formą obsługi interesantów jest kontakt telefoniczny, elektroniczny (e-mail, e-PUAP) oraz pocztą tradycyjną.
Dane kontaktowe znajdują się na stronie www.powiatsiedlecki.pl
Ponadto w sytuacjach wymagających jedynie złożenia w Starostwie
dokumentacji w formie papierowej, można ją składać w zaklejonych kopertach do SKRZYNKI PODAWCZEJ przy wejściu do Starostwa Powiatowego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40, podając dane do kontaktu (telefon, e-mail).
Przepraszając za niedogodności i utrudnienia, jednocześnie informuję, że wszelkie działania, są podejmowane w trosce o Państwa bezpieczeństwo.

Karol Tchórzewski
Starosta Siedlecki

Do góry