Powiatowy Dzień Strażaka

Bogu na chwałę – Bliźnim na ratunek. Tradycyjnie druhowie z jednostek ochotniczej straży pożarnej z terenu powiatu siedleckiego wspólnie ze strażakami PSP w Siedlcach obchodzili Dzień Strażaka.

Uroczystość rozpoczęła polowa msza święta odprawiona pod przewodnictwem ks. Marka Chomiuka Powiatowego Kapelana Strażaków, w intencji całej strażackiej braci oraz ich rodzin. Następnie na placu przed dworem odbył się uroczysty apel podczas którego zasłużonym strażakom wręczono medale i wyróżnienia. W dowód uznania Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP przyznało złote i srebrne medale zasług dla pożarnictwa.

Z okazji 60-lecia honorowego krwiodawstwa w Polsce na wniosek Prezesa Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Siedlcach,  jednocześnie członka Zarządu  Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie Pana Mieczysława Stefaniuka Kapituła Odznaczeń Zarządu  Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża wyróżniła Medalem Pamiątkowym st. bryg. Andrzeja Celińskiego Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach oraz mł. bryg. Jacka Maciaka z KM PSP w Siedlcach, który w XII edycji programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” realizowanego w 2017 roku zdobył pierwsze miejsce na Mazowszu w kategorii „najaktywniejszy strażak indywidualnie”, a Komenda Miejska PSP w Siedlcach zajęła drugie miejsce. Zgodnie z uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża Odznakę Honorową PCK IV stopnia otrzymał bryg. Tomasz Ławecki.

Dariusz Stopa Starosta Siedlecki i jednocześnie Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Siedlcach wręczył podziękowania za pomoc, zaangażowanie i wsparcie OSP na terenie Powiatu oraz podziękował strażakom za ich codzienną pracę na rzecz bezpieczeństwa.

Organizatorami święta byli Dariusz Stopa Starosta Siedlecki, Andrzej Celiński Komendant Miejski PSP w Siedlcach oraz Zarząd Powiatowy Związku OSP RP.

Sporządziła:
Anna Kowalska-Krasuska
Wydział Promocji i Rozwoju