Nagrody Starosty Siedleckiego przyznane

Podczas sesji Rady Powiatu w Siedlcach w dniu 20 kwietnia br., zostały wręczone  Nagrody Starosty Siedleckiego. Są to wyróżnienia przyznawane osobom, których dorobek, działalność oraz zaangażowanie  w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju Powiatu Siedleckiego.

Nagrody Starosty Siedleckiego za działalność w 2017 roku otrzymali: Stanisław Kaliński, Ewa Wołosewicz, Elżbieta Łęczycka i Sławomir Zawieska.

Kapituła Nagrody Starosty honoruje wyróżnionych w dwóch kategoriach: działalności społecznej, samorządowej i ofiarności w służbie publicznej oraz  działalności gospodarczej.

Pierwszym wyróżnionym w kategorii działalności społecznej, samorządowej i ofiarności w służbie publicznej został Pan  Stanisław Kaliński, Wójt Gminy Skórzec.
Samorządowiec z wieloletnim doświadczeniem. Przewodniczący Zarządu Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych, Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych. Założyciel zespołu ludowego „Wieśki i Cześki”. Wielokrotnie nagradzany, odznaczany i wyróżniany m.in.: w 2008 r. Gmina Skórzec została laureatem rankingu Samorządy Rzeczypospolitej w kategorii „Najlepsza Gmina Wiejska”, w 2011 r. został finalistą ogólnopolskiego konkursu „Wójt Roku” ponadto odznaczony  Medalem Komisji Edukacji, Brązową odznaką Ministra Sportu za wkład w rozwój kultury oraz Medalem Pro Masovia za całokształt działalności na rzecz województwa.

Stanisław Kaliński od wielu lat wspiera działalność wielu społecznych organizacji m.in. Skórzeckiego Stowarzyszenia Dobroczynnego oraz SOS Wioski Dziecięce. Dzięki realizacji „Programu Umacniania Rodziny” pomoc dociera do dzieci i ich bliskich, a placówka wsparcia dziennego zapewnia wsparcie i pomoc specjalistyczną.

Za zaangażowanie w pracę włożoną na rzecz dzieci i ich rodzin wyróżniany licznymi dyplomami od Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, Skórzeckiego Stowarzyszenia Dobroczynnego, Caritas Diecezji Siedleckiej.

Druga laureatką w tej dziedzinie została Pani Ewa Wołosewicz.
Ewa Wołosewicz to mieszkanka gminy Paprotnia. Uczestniczy w życiu społecznym i publicznym, najpierw jako radna gminy w kadencji 2006-2010, obecnie jako sołtys wsi Stare Trębice. Była jednym z inicjatorów remontu świetlicy w tej miejscowości. Przez wiele lat współpracowała z Zespołem Szkół w Paprotni jako członek i Przewodnicząca Rady Rodziców. Pani Ewa była pomysłodawczynią wielu przedsięwzięć społecznych, które w istotny sposób wpłynęły na życie mieszkańców. Działa na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców, zapraszając do wspólnych działach np. wykonanie wieńca dożynkowego dba o popularyzacje i utrwalenia lokalnego dziedzictwa.

Popularyzuje produkty regionalne i lokalne podczas wielu festynów, konkursów, kiermaszy i wystaw. Wprowadziła na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa  i Rozwoju wsi „Konfiturę borówkową z gruszką”.

Kolejną laureatką została Pani Elżbieta Łęczycka.
Całe życie zawodowe i zaangażowanie społeczne związała z działalnością na terenie Powiatu Siedleckiego. Pracowała jako nauczyciel w szkole podstawowej w Łęczyckach oraz Białkach. Elżbieta Łęczycka od 2010 roku jest Radną Gminy Siedlce. W obecnej kadencji pełni również funkcję Przewodniczącej Rady. Jest współzałożycielką „Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Białki”, które promuje rodzimą miejscowość oraz kultywuje tradycje i kulturę lokalną, między innymi poprzez  organizację wydarzeń cyklicznych takich jak Orszak Trzech Króli oraz Święto Wsi Białki.

Pani Elżbieta Łęczycka od kilku lat prowadzi stronę internetową naszebialki.pl oraz kronikę wsi Białki, w których dokumentuje ważne wydarzenia i rocznice związane z rodzimą miejscowością i gminą Siedlce. Jest pasjonatką historii regionu co zaowocowało wydaniem dwóch książek  monografii rodzinnej wsi pt. „Pod jednym niebem urodzeni” oraz pt. „Miejsce mojego życia”.

Kapituła przyznała również jedną nagrodę w dziedzinie działalności gospodarczej. Otrzymał ją Pan Sławomir Zawieska, Prezes Zarządu firmy Bozamet Sp. z o.o.
Biznesmen, działacz społeczny, członek Siedleckiej Rady Biznesu. Jego zakład produkcyjny początkowo mieścił się w trzydziestometrowym garażu, dziś firma BOZAMET jest jednym   z ważniejszych  przedsiębiorstw na mapie gospodarczej Siedlec i Powiatu. Posiada trzy zakłady produkcyjne, które zajmują obszar ponad 20 hektarów. Zatrudnia blisko 500 osób  i jest jednym z największych pracodawców w regionie.  Firma specjalizuje się w produkcji zabudów samochodów ciężarowych, podzespołów pojazdów szynowych, konstrukcji stalowych oraz od niedawna, części do samochodów osobowych. Swoje produkty BOZAMET dostarcza na rynek Polski, 27 krajów europejskich, a także za ocean- do Meksyku i Stanów Zjednoczonych.

Prezes – Sławomir Zawieska stale modernizuje swoją firmę, realizując wizje nowoczesnego zakładu o wielkim potencjale wytwórczym. Zakładu, który bez kompleksów może konkurować z innymi zakładami branży metalowej w Polsce i w Europie. Stworzył własny dział badawczo-rozwojowy, współpracujący z instytutami naukowymi oraz biurami projektowymi.

Firma BOZAMET objęła patronatem klasę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 „Elektryk” o specjalności ślusarz i operator maszyn, zapewniając najzdolniejszym uczniom możliwość odbycia stażu w nowoczesnej firmie.

 

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Sporządziła:
Anna Kaźmierczak-Sołoducha
Wydział Promocji i Rozwoju