Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

W dniu 23 marca 2018 roku w Zespole Oświatowym w Stoku Lackim odbyły się powiatowe eliminacje kolejnej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół z terenu powiatu siedleckiego.

Do turnieju zgłosiło się 21 drużyn reprezentujących szkoły podstawowe i 12 gimnazjów lub klas gimnazjalnych z terenu powiatu siedleckiego.

Uczestnicy rozwiązywali test z zakresu znajomości przepisów o ruchu drogowym. Następnie najlepsze drużyny wzięły udział w części praktycznej, polegającej na pokonaniu rowerem toru przeszkód.

Klasyfikacja końcowa przedstawiła się następująco:

w grupie klas szkół podstawowych:

I miejsce – drużyna SP w Domanicach Kolonii

II miejsce – drużyna SP w Dziewulach

III miejsce – drużyna SP w Zbuczynie
w grupie gimnazjów i klas gimnazjalnych:

I miejsce – drużyna SP w Białkach

II miejsce – drużyna SP w Zbuczynie

III miejsce – drużyna SP w Stoku Lackim

Zwycięzcy będą reprezentować powiat siedlecki podczas etapu rejonowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej w szczególności poprzez: popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, popularyzowanie roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu oraz inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Organizatorami przedsięwzięcia byli: Starostwo Powiatowe w Siedlcach, Komenda Miejska Policji w Siedlcach, Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach oraz jako gospodarze turnieju: Gmina Siedlce i Zespół Oświatowy w Stoku Lackim.

Sporządził:
Stanisław Biardzki
Wydział Spraw Społecznych