Eliminacje Powiatowe XIV Konkursu Recytatorskiego dla Gimnazjalistów „Między wierszami”

W dniu 21 marca 2018 roku w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach, odbyły się Eliminacje Powiatowe XIV Konkursu Recytatorskiego dla Gimnazjalistów „Między wierszami”.

Do udziału w konkursie przystąpiło 29 uczniów wyłonionych podczas eliminacji szkolnych z 12 szkół podstawowych (klas VII) i gimnazjów z terenu Powiatu Siedleckiego.

W zmaganiach konkursowych udział wzięli uczniowie reprezentujący następujące szkoły: Gimnazjum w Strzale, Gimnazjum w Suchożebrach, Gimnazjum w Zbuczynie, Gimnazjum w Domanicach Kolonii, Gimnazjum w Radomyśli, Gimnazjum w Wiśniewie, Gimnazjum w Seroczynie, Gimnazjum w Mordach i Gimnazjum w Pruszynie oraz Szkoły Podstawowe – klasy VII z Domanic Kolonii, z Olszyca Szlacheckiego i z Mordów.  

Jury w składzie: Halina Tunkiewicz, Anna Kaźmierczak – Sołoducha i Danuta Kostyra – Kolo po wysłuchaniu recytacji wszystkich uczestników konkursu przyznało nagrody i wyróżnienia.

Z uwagi na wysoki poziom prezentowanych przez uczestników utworów, jury postanowiło przyznać nie 3 (jak przewidywał regulamin konkursu), ale 4 nagrody.

Nagrody (udział w Finale konkursu, który odbędzie się 6 kwietnia 2018 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach) otrzymały:

I miejsce – Wiktoria Sadowiak z Gimnazjum w Domanicach Kolonii,

II miejsce – Angelika Kłopotowska z Gimnazjum w Radomyśli

dwa równorzędne III miejsca dla Natalii Paczuskiej z Gimnazjum w Strzale i Karoliny Jaszczuk z Gimnazjum w Zbuczynie.  

Ponadto uczennice te otrzymały Nagrodę Starosty Siedleckiego – Pana Dariusza Stopy – udział w Międzynarodowych Warsztatach Teatralnych organizowanych w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach w dniach od 24 czerwca do 1 lipca 2018 r.

Jury wysoko oceniło poziom przygotowania uczestników konkursu i dodatkowo przyznało 8 wyróżnień, które otrzymali następujący uczniowie:

Adrianna Bednarczyk z Gimnazjum w Strzale, Natalia Parapura z Gimnazjum w Suchożebrach, Wojciech Kędzierski z Gimnazjum w Zbuczynie, Marta Krasuska ze Szkoły Podstawowej w Zbuczynie, Patrycja Niedziółka z Gimnazjum w Domanicach Kolonii, Dominika Woźniak z Gimnazjum  w Wiśniewie, Anna Eleryk z Gimnazjum w Seroczynie oraz Karina Szurek ze Szkoły Podstawowej w Pruszynie.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie – książki.

Wielkie podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu należą się także nauczycielom.

Dziękujemy Paniom:

Anetcie Marzec, Jolancie Parapurze, Renacie Biardzkiej, Jolancie Szcząchor, Annie Leńskiej, Edycie Kozłowskiej, Beacie Zemła, Beacie Wawreckiej, Barbarze Mikiciuk, Alicji Gryczce, Małgorzacie Pasterskiej, Krystynie Kaniewskiej – Pietrasik oraz Monice Solnicy.

Autor Informacji:
D
om Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach

Udostępnił:
Radosław Strzaliński
Wydział Promocji i Rozwoju