Umowa na przebudowę drogi Józefin-Polaki podpisana

Przedmiotowe zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 3675W Józefin – Czarnowąż – Kopcie na odcinku Józefin – Polaki o długości 1 700 m.

Zakres robót:

  • wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni betonowej,
  • wykonanie warstwy ścieralnej ze skropieniem międzywarstwowym emulsja asfaltową,
  • wykonanie pobocza z pospółki żwirowej.

Umowę na realizację zadania w dniu 21 marca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siedlcach podpisali Starosta Siedlecki Dariusz Stopa, Wicestarosta Siedlecki Michał Okniński oraz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Regionalne Drogi Podlaskie Mariusz Wierzchoś. Wartość inwestycji ok. 800 tyś. z czego środki budżetu powiatu siedleckiego 450 tyś zł, Gmina Kotuń 350 tyś zł. Termin wykonania zadania do 31 lipca br.

Sporządził:
Radosław Strzaliński
Wydział Promocji i Rozwoju