Lista osób, którym przyznano stypendia sportowe Starosty Siedleckiego za m-ce kwiecień-listopad 2018

Lista osób, którym przyznano stypendia sportowe Starosty Siedleckiego za m-ce kwiecień-listopad 2018.

Sporządziła:
Monika Kowalewska
Wydział Spraw Społecznych