Droga Siedlce – Golice do rozbudowy

Umowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 3617W  Siedlce – Korczew na odcinku granica m. Siedlce – Golice  o długości 3 245 m podpisana.

Zakres robót obejmuje:

  • wzmocnienie nawierzchni istniejącej jezdni wraz z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni,
  • wybudowanie ścieżki pieszo-rowerowej z kostki brukowej,
  • wybudowanie chodnika na części drogi z kostki brukowej,
  • przebudowanie skrzyżowań z drogami poprzecznymi,
  • wybudowanie zjazdów o nawierzchni twardej,
  • wybudowanie dodatkowych zatok autobusowych z odcinkami chodników,
  • wybudowanie stanowisk parkingowych,
  • przebudowanie przepustów pod jezdnią główną i zjazdami,
  • wykonanie odwodnienia korpusu drogowego poprzez rowy drogowe, a częściowo poprzez kanalizację deszczową.

 

Umowę w siedzibie Starostwa Powiatowego 6 marca br. podpisali Starosta Siedlecki Dariusz Stopa, Wicestarosta Michał Okniński oraz Mariusz Wierzchoś Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” Sp. z o.o. Wartość umowy to blisko 5,7 mln zł. Na realizację tego zadania Powiat Siedlecki pozyskał dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”  w kwocie 2,8 mln zł. Termin realizacji inwestycji do 31 października 2018 r.

Sporządziła:
Anna Kaźmierczak-Sołoducha
Wydział Promocji i Rozwoju