Wybór oferty na wsparcie przez powiat siedlecki realizacji zadań publicznych w 2018 roku

Wybór oferty na wsparcie przez powiat siedlecki realizacji zadań publicznych w 2018 roku

Wybór ofert – Uchwała Nr 179/349/2018 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 19 lutego 2018 r.

Sporządziła:
Monika Kowalewska
Wydział Spraw Społecznych