Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r.

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2018 roku.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert – Uchwała Nr 174/340/2018 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 15 stycznia 2018 roku

Wzór oferty

Sporządziła:
Grażyna Jakimiak
Wydział Spraw Społecznych