Wybór oferty na wsparcie przez powiat siedlecki realizacji zadań publicznych w 2018 roku

Wybór oferty na wsparcie przez powiat siedlecki realizacji zadań publicznych w 2018 roku.

Wybór ofert – Uchwała Nr 173/338/2018 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 8 stycznia 2018 r.

Sporządziła:
Monika Kowalewska
Wydział Spraw Społecznych