Budżet na rok 2018 przyjęty

Na grudniowej Sesji Rady Powiatu radni przyjęli budżet na rok 2018.

To bardzo dobry budżet dla Powiatu Siedleckiego. Dziękuje radnym za zrozumienie i przyjęcie tego projektu. Budżet inwestycyjnie bardzo dynamiczny i ambitny, jestem przekonany, że uda się z powodzeniem zrealizować założone plany  – podkreślił Starosta Siedlecki Dariusz Stopa.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych z klubu PSL, 6 radnych z klubu PIS wstrzymało się od głosu.

Wśród zaplanowanych zadań inwestycyjnych znalazły się m.in.:

kontynuacja zadań rozpoczętych w roku 2017 :

 1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3604W Broszków – Żeliszew Podkościelny
 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn – Tchórzew – Izdebki Kosny
 3. Przebudowa drogi powiatowej 3669W – ul. Gliniana w m. Mordy
 4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3648W Wodynie-Olszyc Włościański w miejscowości Wola Wodyńska

Oraz nowe zadania:

 1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce – Korczew na odcinku od granicy miasta Siedlce – Żabokliki – Golice,
 2. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 3666W na odcinku Stok Lacki – Pustki – Grubale,
 3. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 3632W Pruszyn- Pruszynek –Golice od drogi wojewódzkiej 698 Siedlce-Łosice,
 4. Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3637W na ulicy Poręby w Zbuczynie,
 5. Przebudowa drogi powiatowej nr 3656W na odcinku Okniny Stare – Radomyśl,
 6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2259W na odcinku Wodynie – Brodki,
 7. Przebudowa drogi powiatowej nr 3675W na odcinku Józefin – Polaki,
 8. Rozbudowa dróg powiatowych nr:3605W, 3645W i 3646W w miejscowości Dąbrówka Stany, w tym:

– I etap: część drogi 3605W – odcinek od skrzyżowania z drogą gminną do m. Dąbrówka Stany,

– II etap zaplanowany na rok 2019: część drogi Nr 3605W, Nr 3645W i Nr 3646W przez m. Dąbrówka Stany.

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3661W Mokobody – Męczyn – Zaliwie Piegawki na odcinku Mokobody – Męczyn, w tym:

– I etap odcinek dł. 1 km od m. Mokobody,

– II etap zaplanowany na rok2019: odcinek od 1 km za m. Mokobody do m. Męczyn

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3614W Suchożebry – Brzozów,
 2. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3624W Pluty – Pliszki – do drogi (Paprotnia – Zakrze) przez miejscowość Pluty,
 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3625W Głuchówek – Kukawki – Pliszki na odcinku Kukawki – Tarków,
 4. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3663W na odcinku Łysów – Hruszew,
 5. Budowa chodnika w ciągach dróg powiatowych nr 3651W i 3648W w miejscowości Olszyc Włościański,
 6. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej 3936W droga nr 62 – Mogielnica – Szczeglacin w miejscowości Mogielnica,
 7. Przebudowa ulicy Lipowej w Zbuczynie,
 8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3612W Mokobody -Nakory na odcinku Nakory – Krynica zaplanowana na lata 2018-2019.

Sporządził:
Radosław Strzaliński
Wydział Promocji i Rozwoju