Jesteś tutaj:

Ziemia Siedlecka Biuletyn Powiatu Siedleckiego

Przekazuję w Państwa ręce biuletyn powiatu siedleckiego. Postanowiliśmy również w tej formie dotrzeć do Państwa z wiadomościami dotyczącymi różnorodnych działań powiatu.
Rok 2016 jest pierwszym, w którym możemy zabiegać o fundusze unijne w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Jesteśmy dobrze przygotowani pod względem projektów technicznych, a rozsądna polityka finansowa powiatu pozwala na zabezpieczenie wkładu własnego do tych zadań. W tym roku zaplanowaliśmy także wiele ciekawych imprez kulturalnych i artystycznych, które organizować będzie Dom Pracy Twórczej Reymontówka w Chlewiskach. Już dziś zachęcam do wspólnego udziału we wszystkich spotkaniach.
Na łamach naszego Biuletynu będziemy informować o bieżących inwestycjach, opisywać ludzi, wydarzenia, organizacje pozarządowe związane z ziemią siedlecką. Zapraszamy do wspólnego tworzenia tej publikacji. Proszę o przesyłanie swoich pomysłów, sugestii, uwag, a także starych fotografii (skanów, zdjęć) i innych materiałów dokumentujących historię i dziedzictwo ziemi siedleckiej na adres rstrzalinski@powiatsiedlecki.pl lub pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

Dariusz Stopa
Starosta Siedlecki

Redakcja biuletynu zastrzega sobie możliwość redagowania otrzymanych tekstów. Do nadesłanych materiałów należy dołączyć oświadczenie: „Oświadczam, że posiadam nieograniczone prawo autorskie do przesłanych materiałów oraz wyrażam zgodę na ich publikację i wykorzystanie w materiałach promocyjnych i informacyjnych powiatu siedleckiego”

Ziemia Siedlecka, Biuletyn Powiatu Siedleckiego, Wydział  Promocji i Rozwoju, tel.25 633 94 37
rstrzalinski@powiatsiedlecki.pl

Ziemia Siedlecka Biuletyn Powiatu Siedleckiego 2018 – Nr 3

Ziemia Siedlecka Biuletyn Powiatu Siedleckiego 2018 – Nr 2

Ziemia Siedlecka Biuletyn Powiatu Siedleckiego 2018 – Nr 2 - okładka

Ziemia Siedlecka Biuletyn Powiatu Siedleckiego 2018 – Nr 1

Ziemia Siedlecka Biuletyn Powiatu Siedleckiego 2018 – Nr 1

Ziemia Siedlecka Biuletyn Powiatu Siedleckiego 2017 – Nr 3

Ziemia Siedlecka Biuletyn Powiatu Siedleckiego 2017 – Nr 2

Ziemia Siedlecka Biuletyn Powiatu Siedleckiego 2017 – Nr 1

Ziemia Siedlecka Biuletyn Powiatu Siedleckiego 2016 – Nr 4

powiat-siedlcecki-biuletyn-04-grudzien-2016-okladka

Ziemia Siedlecka Biuletyn Powiatu Siedleckiego 2016 – Nr 3

Ziemia Siedlecka Biuletyn Powiatu Siedleckiego 2016 – Nr 3

Ziemia Siedlecka Biuletyn Powiatu Siedleckiego 2016 – Nr 2

Ziemia Siedlecka Biuletyn Powiatu Siedleckiego 2016 - Nr 2

Ziemia Siedlecka Biuletyn Powiatu Siedleckiego 2016 – Nr 1

POWIAT SIEDLCECKI - BIULETYN - MARZEC 2016-OKŁADKA

Do góry