Aktualności

Informacja

W związku z zaplanowanym szkoleniem  w Starostwie Powiatowym w Siedlcach informuję, że Wydział  Budownictwa w dniach 27 i 28 maja 2020 roku, będzie wyłączony z obsługi interesantów.

Wnioski należy składać w skrzynce podawczej przed głównym wejściem do budynku.

Informacja

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2020 r. nie będzie czynna kasa Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

Opłat należy dokonywać na wskazany poniżej rachunek bankowy:
62 1020 4476 0000 8102 0371 1421

W przypadkach kiedy jest to wymagane, do dokumentów należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty.

Informacja

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego mieszczące się w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach pod adresem ul. Piłsudskiego 40, w Wodyniach pod adresem ul. Siedlecka 41 oraz w Mordach pod adresem ul. 3-go Maja 2, od dnia 16 marca  2020 r. do odwołania będą udzielały nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczyły nieodpłatne poradnictwo obywatelskie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość  (np. telefon, e-mail).

Czytaj więcej „Informacja”

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r., z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Czytaj więcej „Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie”

ARiMR: „Modernizacja (obszar D)” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” do 30 czerwca

O miesiąc, do 30 czerwca 2020 r., został wydłużony termin składania wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D i „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Pierwotnie nabór wniosków ogłoszony był do 29 maja.

Czytaj więcej „ARiMR: „Modernizacja (obszar D)” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” do 30 czerwca”

Dopłaty 2020: Ostateczny termin składania oświadczeń mija 8 czerwca

Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia w tegorocznym naborze będzie poniedziałek, 8 czerwca. To efekt wejścia w życie znowelizowanej ustawy o COVID-19, która przywraca bieg terminów.

Czytaj więcej „Dopłaty 2020: Ostateczny termin składania oświadczeń mija 8 czerwca”

Do góry