Aktualności

Informacja KRUS o postępowaniu w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym

W ciągu ostatnich dwudziestu lat stan bezpieczeństwa pracy rolników uległ znaczącej poprawie – liczba zgłaszanych wypadków zmniejszyła się prawie 3-krotnie. Mimo wielu działań prewencyjnych podejmowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2017 roku zgłoszono 18 161 zdarzeń wypadkowych, o 949 mniej niż w roku 2016r.

Czytaj więcej „Informacja KRUS o postępowaniu w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym”

Koncert Fortepianowy „Barwy Niepodległości”

Starosta Siedlecki, Dariusz Stopa, Wójt Gminy Kotuń, Grzegorz Góral, Dyrektor Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach, Marek Błaszczyk, zapraszają na uroczysty koncert fortepianowy „BARWY NIEPODLEGŁOŚCI”  w wykonaniu Joanny Różewskiej, organizowany w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach  11 listopada 2018 r. o godz. 15.00.

Czytaj więcej „Koncert Fortepianowy „Barwy Niepodległości””

Zgłaszanie informacji o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa

W związku z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej (t.j. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.), po nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1467) Starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu,

Czytaj więcej „Zgłaszanie informacji o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa”

Więcej o: Dofinansowanie ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat, mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na rok 2019.

Czytaj więcej „Dofinansowanie ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych”

Więcej o: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na  prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku

Czytaj więcej „Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku”

Do góry