Aktualności

Informacja

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2020 r. nie będzie czynna kasa Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

Opłat należy dokonywać na wskazany poniżej rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Siedlcach:
44 1240 6292 1111 0011 0090 1501 (obowiązuje od 25.08.2020 r.)

Od 25.08.2020 r. wpłat gotówkowych na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Siedlcach,  można dokonywać bez prowizji i opłat, w Banku PKO S.A przy ul. Wojskowej 24, 08-110 Siedlce


Opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Siedlce:
22 1050 0099 6192 5550 1000 0010

W przypadkach kiedy jest to wymagane, do dokumentów należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty.

Informacja o rachunkach bankowych

Zamknięcie ul. Domanickej w Siedlcach na odcinku od granicy miasta Siedlce do mostu na rzece Muchawka w dniach 22.09.2020 r – 23.09.2020 r.

P.W. Wikrusz Adam Witkowski, działając na podstawie umowy zawartej z Miastem Siedlce na wykonanie nw. inwestycji, zawiadamia o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu – zamknięcie drogi kategorii powiatowej nr 5405W – ulica Domanicka w Siedlcach, na odcinku od granicy miasta Siedlce do mostu na rzece Muchawka w terminie od 22.09.2020r. do 23.09.2020 r. zgodnie z zatwierdzonym projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr ewid. D.7221.2.143.2020 z dnia 04.09.2020 r. na: „Remont jezdni drogi kategorii powiatowej nr 5405W w Siedlcach, na odcinku granica m. Siedlce – most na rzece Muchawka

Czytaj więcej „Zamknięcie ul. Domanickej w Siedlcach na odcinku od granicy miasta Siedlce do mostu na rzece Muchawka w dniach 22.09.2020 r – 23.09.2020 r.”

Nieodpłatna pomoc prawna dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku jest pomocą de minimis. Podlega zatem regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708). Czytaj więcej „Nieodpłatna pomoc prawna dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą”

Objazdy dróg powiatowych w m. Dąbrówka Stany w dniach 14.09.2020 – 31.10.2020 r.

W związku z prowadzoną przez Powiat Siedlecki inwestycją pn.: „Rozbudowa dróg powiatowych nr 3605W, 3645W, 3646W w miejscowości Dąbrówka Stany” nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego przedmiotowych dróg w dniach 14.09.2020r. – 31.10.2020r.

Czytaj więcej „Objazdy dróg powiatowych w m. Dąbrówka Stany w dniach 14.09.2020 – 31.10.2020 r.”

Objazd drogi powiatowej nr 3654W na odcinku Kaczory – Domanice w dniach 10.09.2020 – 19.09.2020 r.

P.W. WIKRUSZ, Adam Witkowski, informuję iż w związku z prowadzonymi pracami, które dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej nr 3654W Kaczory – Łupiny – Domanice” polegające na rozkładaniu masy mineralno-asfaltowej warstwy ścieralnej droga na odcinku Kaczory – Domanice będzie nieprzejezdna.

Czytaj więcej „Objazd drogi powiatowej nr 3654W na odcinku Kaczory – Domanice w dniach 10.09.2020 – 19.09.2020 r.”

Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie podaje wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia formie zamiany, będących w zasobie Agencji Mienia Wojskowego:

Czytaj więcej „Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie podaje wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.”

Więcej o: Akcja szczepienia lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie  14-22 września

Akcja szczepienia lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie 14-22 września

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. poz. 1737)

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii ogłasza,  że w dniach 14-22 września 2020 r. na terenie województwa mazowieckiego przeprowadzone zostanie ochronne szczepienie lisów wolno żyjących doustną szczepionką.

Czytaj więcej „Akcja szczepienia lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie 14-22 września”

Objazd ul. Domanickej w Siedlcach w dniach 07.09.2020 r – 09.09.2020 r.

P.W. Wikrusz Adam Witkowski, działając na podstawie umowy zawartej z Miastem Siedlce na wykonanie nw. inwestycji, zawiadamia o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu – zamknięcie drogi kategorii powiatowej nr 5405W – ulica Domanicka w Siedlcach, na odcinku od granicy miasta Siedlce do mostu na rzece Muchawka w terminie od 07.09.2020r. do 09.09.2020r. zgodnie z zatwierdzonym projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr ewid. D.7221.2.143.2020 z dnia 04.09.2020 r. na: „Remont jezdni drogi kategorii powiatowej nr 5405W w Siedlcach, na odcinku granica m. Siedlce – most na rzece Muchawka”.

Czytaj więcej „Objazd ul. Domanickej w Siedlcach w dniach 07.09.2020 r – 09.09.2020 r.”

Do góry