Aktualności

Informacja

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2020 r.  kasa Starostwa Powiatowego w Siedlcach jest zamknięta.

Opłat należy dokonywać na wskazany poniżej rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Siedlcach:
44 1240 6292 1111 0011 0090 1501 (obowiązuje od 25.08.2020 r.)

Od 25.08.2020 r. wpłat gotówkowych na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Siedlcach,  można dokonywać bez prowizji i opłat, w Banku PKO S.A przy ul. Wojskowej 24, 08-110 Siedlce


Opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Siedlce:
22 1050 0099 6192 5550 1000 0010

W przypadkach kiedy jest to wymagane, do dokumentów należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty.

Informacja o rachunkach bankowych

Więcej o: Dofinansowanie ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat, mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na rok 2022, jeżeli:

Czytaj więcej „Dofinansowanie ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych”

Ogłoszenie konkursu ofert na prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 roku

Zarząd Powiatu w Siedlcach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 roku

Czytaj więcej „Ogłoszenie konkursu ofert na prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 roku”

Więcej o: Poradnik – Możliwość udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa

Poradnik – Możliwość udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa

Poradnik o tematyce – Możliwość udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa, przygotowany przez Stowarzyszenie Sursum Corda w ramach realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.

Czytaj więcej „Poradnik – Możliwość udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa”

Więcej o: Informacja o wynikach  konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy powiatu siedleckiego z organizacjami pozarządowymi”

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy powiatu siedleckiego z organizacjami pozarządowymi”

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy powiatu siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”

Czytaj więcej „Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy powiatu siedleckiego z organizacjami pozarządowymi””

Więcej o: Wszyscy czytamy dzieła Władysława Stanisława Reymonta

Wszyscy czytamy dzieła Władysława Stanisława Reymonta

W Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach 30 września 2021 r. od godziny 13:00 rozpoczynamy czytanie kolejnej powieści wybitnego pisarza – Władysława Stanisława Reymonta. W tym roku czytamy opowiadania „Z pamiętnika„ i „Pewnego dnia”. W ramach wydarzenia odbędzie się spotkanie ze znaną aktorką Emilią Krakowską. Zapraszamy !

Czytaj więcej „Wszyscy czytamy dzieła Władysława Stanisława Reymonta”

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 93 – silny wiatr

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie, ostrzega że od godz. 22:00 dnia 23.09.2021 do godz. 12:00 dnia 24.09.2021, prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z kierunków zachodnich. Lokalnie, zwłaszcza podczas burz, możliwe są porywy do 90 km/h. Najsilniejszy wiatr spodziewany jest po północy i nad ranem.

 

Czytaj więcej „Ostrzeżenie meteorologiczne nr 93 – silny wiatr”

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3637W Zbuczyn – Łęcznowola – granica województwa (Gołowierzchy) w ciągu ul. Poręby w Zbuczynie

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3637W Zbuczyn – Łęcznowola – granica województwa (Gołowierzchy) w ciągu ul. Poręby w Zbuczynie

  •  dofinansowanie RFIL: 542 894,94 zł
  •  całkowita wartość inwestycji: 542 894,94 zł

Czytaj więcej „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3637W Zbuczyn – Łęcznowola – granica województwa (Gołowierzchy) w ciągu ul. Poręby w Zbuczynie”

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3624W Pluty – Pliszki – do drogi (Paprotnia – Zakrze) przez miejscowość Pluty

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3624W Pluty – Pliszki – do drogi (Paprotnia – Zakrze) przez miejscowość Pluty

  • dofinansowanie RFIL: 928 854,73 zł
  • całkowita wartość inwestycji: 928 854,73 zł

Czytaj więcej „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3624W Pluty – Pliszki – do drogi (Paprotnia – Zakrze) przez miejscowość Pluty”

Do góry