Aktualności

Informacja

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2020 r.  kasa Starostwa Powiatowego w Siedlcach jest zamknięta.

Opłat należy dokonywać na wskazany poniżej rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Siedlcach:
44 1240 6292 1111 0011 0090 1501 (obowiązuje od 25.08.2020 r.)

Od 25.08.2020 r. wpłat gotówkowych na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Siedlcach,  można dokonywać bez prowizji i opłat, w Banku PKO S.A przy ul. Wojskowej 24, 08-110 Siedlce


Opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Siedlce:
22 1050 0099 6192 5550 1000 0010

W przypadkach kiedy jest to wymagane, do dokumentów należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty.

Informacja o rachunkach bankowych

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w roku 2021 roku, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach kolejnego cyklu (lata 2020-2021) Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) i finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czytaj więcej „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych”

Więcej o: Akcja wymiany osłon na wałach przegubowo-teleskopowych dla rolników powiatu siedleckiego

Akcja wymiany osłon na wałach przegubowo-teleskopowych dla rolników powiatu siedleckiego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Siedlcach uprzejmie informuje, że w ramach prowadzonej działalności prewencyjnej chce zorganizować na terenie powiatu siedleckiego wymianę osłon na wałkach przekazu mocy będących własnością rolników.

Czytaj więcej „Akcja wymiany osłon na wałach przegubowo-teleskopowych dla rolników powiatu siedleckiego”

Więcej o: Wakacje w WOT

Wakacje w WOT

 Wojska Obrony Terytorialnej to rodzaj sił zbrojnych, w którym pełniona jest nowa forma służby – terytorialna służba wojskowa (służba ochotnicza). Cieszy się ona wciąż niesłabnącym zainteresowaniem ponieważ umożliwia połączenie życia prywatnego, pracy zawodowej czy nauki z służbą na rzecz państwa, a przede wszystkim swojej lokalnej społeczności. Jak sama nazwa wskazuje, terytorialna służba wojskowa pełniona jest w swoim rejonie zamieszkania, na terytorium, które dobrze każdy zna, a batalion w którym żołnierz się szkoli jest niewiele oddalony od jego domu rodzinnego. Ochotnicy z powiatu siedleckiego szkolą się w batalionie w Ciechanowie.

Czytaj więcej „Wakacje w WOT”

Zamknięcie drogi powiatowej w m. Pluty w dniach 28.04.2021r. – 16.07.2021 r.

W związku z prowadzoną przez Powiat Siedlecki inwestycją pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3624W Pluty – Pliszki – do drogi (Paprotnia – Zakrze) przez m. Pluty” nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego przedmiotowego odcinka drogi w terminie od 28.04.2021r. do 16.07.2021r.

Czytaj więcej „Zamknięcie drogi powiatowej w m. Pluty w dniach 28.04.2021r. – 16.07.2021 r.”

Badanie ankietowe pn. „Ewaluacja ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji”

Firma EU-CONSULT sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na zlecenie Województwa Mazowieckiego realizuje badanie pn. Ewaluacja ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027.

Czytaj więcej „Badanie ankietowe pn. „Ewaluacja ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji””

Apel Wojewody Mazowieckiego ws. ograniczenia rozprzestrzeniania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Apel Wojewody Mazowieckiego do wszystkich hodowców, właścicieli drobiu oraz osób pracujących na fermach o podjęcie działań, które pozwolą ograniczyć szerzenie się choroby. Zachowanie szczególnej ostrożności i odpowiednich środków higieny oraz zasad bioasekuracji, pozwoli zminimalizować ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do niezarażonych gospodarstw.

Czytaj więcej „Apel Wojewody Mazowieckiego ws. ograniczenia rozprzestrzeniania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)”

Do góry