Aktualności

Informacja

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2020 r.  kasa Starostwa Powiatowego w Siedlcach jest zamknięta.

Opłat należy dokonywać na wskazany poniżej rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Siedlcach:
44 1240 6292 1111 0011 0090 1501 (obowiązuje od 25.08.2020 r.)

Od 25.08.2020 r. wpłat gotówkowych na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Siedlcach,  można dokonywać bez prowizji i opłat, w Banku PKO S.A przy ul. Wojskowej 24, 08-110 Siedlce


Opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Siedlce:
22 1050 0099 6192 5550 1000 0010

W przypadkach kiedy jest to wymagane, do dokumentów należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty.

Informacja o rachunkach bankowych

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w roku 2021 roku, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach kolejnego cyklu (lata 2020-2021) Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) i finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czytaj więcej „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych”

Więcej o: Akcja wymiany osłon na wałach przegubowo-teleskopowych dla rolników powiatu siedleckiego

Akcja wymiany osłon na wałach przegubowo-teleskopowych dla rolników powiatu siedleckiego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Siedlcach uprzejmie informuje, że w ramach prowadzonej działalności prewencyjnej chce zorganizować na terenie powiatu siedleckiego wymianę osłon na wałkach przekazu mocy będących własnością rolników.

Czytaj więcej „Akcja wymiany osłon na wałach przegubowo-teleskopowych dla rolników powiatu siedleckiego”

Więcej o: Wakacje w WOT

Wakacje w WOT

 Wojska Obrony Terytorialnej to rodzaj sił zbrojnych, w którym pełniona jest nowa forma służby – terytorialna służba wojskowa (służba ochotnicza). Cieszy się ona wciąż niesłabnącym zainteresowaniem ponieważ umożliwia połączenie życia prywatnego, pracy zawodowej czy nauki z służbą na rzecz państwa, a przede wszystkim swojej lokalnej społeczności. Jak sama nazwa wskazuje, terytorialna służba wojskowa pełniona jest w swoim rejonie zamieszkania, na terytorium, które dobrze każdy zna, a batalion w którym żołnierz się szkoli jest niewiele oddalony od jego domu rodzinnego. Ochotnicy z powiatu siedleckiego szkolą się w batalionie w Ciechanowie.

Czytaj więcej „Wakacje w WOT”

Zamknięcie drogi powiatowej w m. Pluty w dniach 28.04.2021r. – 16.07.2021 r.

W związku z prowadzoną przez Powiat Siedlecki inwestycją pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3624W Pluty – Pliszki – do drogi (Paprotnia – Zakrze) przez m. Pluty” nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego przedmiotowego odcinka drogi w terminie od 28.04.2021r. do 16.07.2021r.

Czytaj więcej „Zamknięcie drogi powiatowej w m. Pluty w dniach 28.04.2021r. – 16.07.2021 r.”

Badanie ankietowe pn. „Ewaluacja ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji”

Firma EU-CONSULT sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na zlecenie Województwa Mazowieckiego realizuje badanie pn. Ewaluacja ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027.

Czytaj więcej „Badanie ankietowe pn. „Ewaluacja ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji””

Apel Wojewody Mazowieckiego ws. ograniczenia rozprzestrzeniania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Apel Wojewody Mazowieckiego do wszystkich hodowców, właścicieli drobiu oraz osób pracujących na fermach o podjęcie działań, które pozwolą ograniczyć szerzenie się choroby. Zachowanie szczególnej ostrożności i odpowiednich środków higieny oraz zasad bioasekuracji, pozwoli zminimalizować ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do niezarażonych gospodarstw.

Czytaj więcej „Apel Wojewody Mazowieckiego ws. ograniczenia rozprzestrzeniania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)”

Więcej o: Komunikat dotyczący wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Komunikat dotyczący wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Komunikat dotyczący wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w powiecie siedleckim

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. poz. 1737) Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii ogłasza, że w dniach 25 kwietnia – 2 maja 2021 r. na terenie województwa mazowieckiego przeprowadzone zostanie ochronne szczepienie lisów wolno żyjących doustną szczepionką.

Czytaj więcej „Komunikat dotyczący wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie”

Do góry