Aktualności

Informacja

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2020 r.  kasa Starostwa Powiatowego w Siedlcach jest zamknięta.

Opłat należy dokonywać na wskazany poniżej rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Siedlcach:
44 1240 6292 1111 0011 0090 1501 (obowiązuje od 25.08.2020 r.)

Od 25.08.2020 r. wpłat gotówkowych na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Siedlcach,  można dokonywać bez prowizji i opłat, w Banku PKO S.A przy ul. Wojskowej 24, 08-110 Siedlce


Opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Siedlce:
22 1050 0099 6192 5550 1000 0010

W przypadkach kiedy jest to wymagane, do dokumentów należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty.

Informacja o rachunkach bankowych

Wideoporadnik prawny – Mały ZUS dla przedsiębiorców

Wideoporadnik prawny przygotowanego przez Stowarzyszenie Sursum Corda w ramach realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej. Wideoporadnik to kilkuminutowy, profesjonalny filmik, podczas którego prawnik, specjalista omawia temat: „Mały ZUS dla początkujących przedsiębiorców”. Wideoporadnik zawiera mini wykład i kazus.

Czytaj więcej „Wideoporadnik prawny – Mały ZUS dla przedsiębiorców”

Wybór ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku

Wybór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 roku.

Czytaj więcej „Wybór ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku”

Więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2022 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2022 roku

Zarząd Powiatu w Siedlcach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2022 w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz  wyrównywanie szans tych rodzin i osób w formie wsparcia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji pn.: „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz osób przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego.”

Czytaj więcej „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2022 roku”

Więcej o: Konsultacje projektu zmiany Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Konsultacje projektu zmiany Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

Czytaj więcej „Konsultacje projektu zmiany Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”

Więcej o: Punkt Poradnictwa Specjalistycznego

Punkt Poradnictwa Specjalistycznego

Mieszkańcy Powiatu Siedleckiego mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy Punktu Poradnictwa Specjalistycznego. Realizacja poradnictwa ma na celu udzielanie wsparcia mieszkańcom Powiatu Siedleckiego, będącym w różnych, trudnych sytuacjach życiowych dotyczących między innymi: przemocy, różnego rodzaju konfliktów, trudności w codziennym funkcjonowaniu.

Czytaj więcej „Punkt Poradnictwa Specjalistycznego”

Więcej o: II Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Rola rolnika, by upadku unikał

II Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Rola rolnika, by upadku unikał

Biuro Prewencji KRUS, realizując ustawowe zadania związane z zapobieganiem wypadkom podczas pracy rolniczej, organizuje II Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Rola Rolnika, by upadku unikał, który będzie przebiegał w formie on-line.

Czytaj więcej „II Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Rola rolnika, by upadku unikał”

Do góry