Uwaga objazd w m. Koszewnica

Starostwo Powiatowe w Siedlcach uprzejmie zawiadamia, iż w związku z rozpoczęciem budowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3602W Żeliszew Podkościelny – Koszewnica – droga krajowa nr 2 w miejscowości Koszewnica od 14 lipca 2016 roku
do 30 listopada 2016 roku zamknięto dla ruchu kołowego wyżej wymieniony obiekt. 

Ruch został poprowadzony wyznaczonymi objazdami przedstawionymi na poniższym schemacie.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Sporządziła:
Magdalena Jarzyna
Wydział Dróg